Qreer.com

Welcome to Qreer

Hi there,
Welcome to our European job board Qreer.com. The best place to find jobs and internships all across Europe in the broad fields of Engineering, Software, Science and Technology.
Should you have any recommendations or questions, please don’t hesitate and send us an e-mail using this link
Have a nice day! Qreer.com team

Exposure Qreer.com

Qreer.com has over 55.000 technical recruiters from leading companies all over Europe registered on its European platform with jobs and internships in Engineering, Software, Science & Technology. Register and face the future with your own personal adventure!

Upload your resume or CV

As an applicant or job seeker looking for new career opportunities, you can simply upload your resume and apply to positions at most leading companies all across Europe.

Why use Qreer

Let’s not hesitate and start browsing for international careers in your own competence areas on our European platform. We offer you the chance to browse through over 150 technical specialties. Hey, is your specialty not there, just send us an e-mail here.

Civil Engineering Jobs & Internships

One of the oldest forms of engineering and the backbone of our society is Civil Engineering or Construction / Structural Engineering. You design, construct and maintain bridges, roads or buildings and many more to make our life easier, faster and safer.
Are you looking for a challenging position in Civil engineering? Visit our Civil engineering pages here and you’ll find the job or internship you’re looking for.

Aerospace Engineering Jobs & Internships

Another direction out of the 18 showcased is the field of Aerospace. If you have a technical degree and are looking for an opportunity in Aerospace Science, Astrophysics, Aviation, Space Engineering, Space Technology, Planetary Science, Space Research, Rocket Science or related then you have found the best place to find the right job for you. Browse here for the latest jobs in Aerospace.

Web Development / Software Engineering Jobs & Internships

Software Engineering is just 1 of the 18 technical background that are showcased where specific jobs in for example web development all across Europe can be found with just 2 clicks. This can vary from App development, responsive website development or front-end and back-end jobs listed. You can conveniently search and apply to those matching your skillset and ambition.

Internships in Engineering, Software, Science & Technology

Our European platform allows you to search through the available internships at most leading companies all across Europe. You can select a country (Germany, Netherlands, Belgium, UK, Austria, Switzerland or any of the other European countries), an education level (BSc, MSc or PhD) or specialism and search for a related internship or graduation assignment in these sectors matching your skills or future ambition.

  Industrial IoT Software Research Engineer Job in Lommel, Belgium

  Over Flanders Make

  Naar een digitaal getransformeerde, duurzame en concurrerende industrie

  Flanders Make is een snelgroeiend onderzoekscentrum dat bedrijven uit verschillende sectoren ondersteunt bij hun duurzame innovatietrajecten. Vanuit onze vestigingen in Lommel, Leuven, Kortrijk en Sint-Truiden en labo’s bij de 5 Vlaamse Universiteiten stimuleren we open innovatie door middel van excellent onderzoek.

  Door onze unieke positie als brug tussen bedrijfsleven en onderzoek combineren onze teams vakkundigheid op applicatie- en systeemniveau met technologische en wetenschappelijke kennis. Academische partners en meer dan 150 bedrijven maken deel uit van het innovatieve circulaire ecosysteem van Flanders Make.

  Onze strategie gebaseerd op industriële noden en langetermijntrends verzekert een nauwe aansluiting bij de industrie en haar uitdagingen. Met ons geprogrammeerd onderzoek creëren we impact in bedrijven.

  Duurzaamheid, klimaat en werkbaar werk hebben een hoge prioriteit in ons onderzoek. We willen bedrijven helpen bij de ontwikkeling van duurzame, groene, slimme en geconnecteerde producten en productiesystemen, met bijzondere aandacht voor de mens en zijn interactie met machines.

  Getuigenissen

  "Bij onderzoek heb je de tijd en de mogelijkheid om je projectteam met hun ideeën te laten spelen. Samen kunnen jullie zoeken naar wat zou kunnen werken. Ik werkte vroeger als technisch expert, en dan ga je steeds dieper op de inhoud in. Nu, als projectmanager, ben ik altijd bezig met meerdere dingen tegelijk. Die variatie is verfrissend, daar hou ik echt van." (Diana, Technisch Projectmanager @ Flanders Make sinds 2019)
  https://www.flandersmake.be/nl/jobs/werken-bij-flanders-make/getuigenis-diana

  Onze infrastructuur
  In onze labo’s staan vele nieuwe prototype machines en worden er maandelijks nieuwe opgebouwd. Hiermee tonen we aan bedrijven wat de technologie van de toekomst is.

  https://www.flandersmake.be/nl/testen-validatie/productie-optimalisatie
  https://www.flandersmake.be/nl/testen-validatie/product-validatie

  About Flanders Make
  Towards a digitally transformed, sustainable and competitive industry

  Flanders Make is a fast-growing research centre that performs research to support companies from various sectors in their sustainable innovation processes. From our establishments in Lommel, Leuven, Kortrijk and Sint-Truiden and labs within the 5 Flemish universities, we stimulate open innovation through excellent research.

  Because of our unique position as a bridge between industry and research, our teams combine application and system proficiency with technological and scientific knowledge. Academic partners and more than 150 companies are part of the innovative circular ecosystem of Flanders Make.

  Our strategy based on industrial needs and long-term trends ensures a close link with the industry and its challenges. With our programmed research, we create impact in companies.

  Sustainability, climate and workability have a high priority in our research. We want to help companies in developing sustainable, green, smart and connected products and production systems, with a special focus on people and their interaction with machines.

  Testimonials

  “In research, you have the time and the opportunity to let your project team play with their ideas. Together you can search for what might work. I used to work as a technical expert, but then you go deeper and deeper into the content. Now, as a technical project manager, I am busy with several things at the same time. That variety is refreshing, I really like that.” (Diana, Technical project manager since 2019 @ Flanders Make)
  https://www.flandersmake.be/en/jobs/working-at-flanders-make/testimonial-diana

  Our infrastructure
  Our labs feature many new prototype machines and new ones are being built every month. We use them to demonstrate the technology of the future to companies.
  https://www.flandersmake.be/nl/testen-validatie/productie-optimalisatie
  https://www.flandersmake.be/nl/testen-validatie/product-validatie

  Industrial IoT Software Research Engineer Job Description


  Als Industrial IoT Software Research Engineer zal je:

  • Samenwerken in een onderzoeksteam met expertise in de ontwikkeling van software, modellering & simulatie, algoritmen, conceptontwerpen, systeemarchitecturen, cloud & edge computing, big data - architecturen en digital twins;
  • Werken aan intelligente netwerksystemen om de systemen met elkaar te verbinden (machines, robots, AGVs en bestuurders-operatoren);
  • Met software de verbinding tussen edge, cloud en industriële of experimentele installaties maken;
  • Zorgen voor de connectie van gestructureerde of ongestructureerde dataflows uit subsystemen met een planningssysteem.
   
  Meer concreet zal je:
  • Softwareprototypes creëren die de haalbaarheid en de waarde van nieuwe autonome of zelflerende functies voor industriële toepassingen aantonen. Hiervoor zal je efficiënt meerdere state-of-the-art Industrial IoT - technologieën samenvoegen (edge en cloud (PaaS/SaaS/IaaS) databases, ETL-oplossingen, containertechnologie, data-analyse, protocollen zoals MQTT, OPC/UA etc.).
  • Nieuwe methoden onderzoeken om robots, mobots en productie systemen te connecteren met AI-algoritmes (in een cloud of in een edge omgeving);
  • In projecten over assemblagecellen, ook de connectie mogelijk maken tussen diverse IT platformen; MES (Manufacturing Execution System) / ERP / MOM/ LIMS / PLM, etc.
  • IT platformen kan je uitbreiden waar nodig, de bijhorende software architecturen bedenken, ontwikkelen, programmeren en realiseren.
  • Het geheel in de praktijk laten werken, tot en met het testen van de software op een functionele demonstrator – prototype assemblagecel;
  • Industriële uitdagingen en nieuwe researchopportuniteiten opsporen en voorstellen.

  Industrial IoT Software Research Engineer Job Requirements

  Je bent:

  • Een analytisch conceptdenker die creatief de zoektocht naar nieuwe software mogelijkheden durft aanvatten;
  • Een door technologie gebeten software ontwikkelaar die automatiseringsprojecten graag van concept tot realisatie meemaakt;
  • Gepassioneerd door state-of-the-art technologieën die binnen het Industrial Internet of Things gebruikt worden.
   
  Je hebt:
  • Een Masterdiploma in informatica of ingenieurswetenschappen (computer science, mechatronica, ...);
  • Minstens 4 jaar relevante ervaring in een industriële context of in een academische context (bijv. doctoraat);
  • Kennis van programmeertalen als C#, python, Java, Go, .Net, etc.
  • Bij voorkeur kennis van databases en cloud oplossingen, en/of oplossingen gebaseerd op MS Azure.
  • Een grote dosis leergierigheid naar:
  1. toekomstbestendige software architecturen;
  2. software ontwikkelingsomgevingen (bijvoorbeeld Microsoft Visual Studio, Eclipse JDT, PyCharm);
  3. industriële planningssoftware (Bijvoorbeeld: Wonderware MES, GE Plant Apps, Brighteye, Siemens SimaticIT…);
  4. industriële automatisering, instrumentatie, real-time deterministic controls, SCADA.

  Industrial IoT Software Research Engineer Application Information

  Please apply with your CV and cover letter by the 'apply' button below

  Remember - you found this opportunity on Qreer.com

  Industrial IoT Software Research Engineer Summary

  Education Backgrounds: Mechatronics
  Software Engineering
  Specialties: Database
  Programming
  Education Level: Postgraduate (Masters)
  Experience: 2 - 5 years
  Languages spoken: Dutch
  English
  Job Location: Lommel, Belgium

  To apply for this position you will be taken to the recruiter's website. Please click Next below to continue.

  Next

  Flanders Make

  Lommel, Belgium
  HR Department
  +32 11 79 05 90
  View Company Profile More Jobs with

  Type: Job

  Deadline: 10th July 2023

  Job reference (ID): 19318

  Save This job is saved