Qreer.com

Welcome to Qreer

Hi there,
Welcome to our European job board Qreer.com. The best place to find jobs and internships all across Europe in the broad fields of Engineering, Software, Science and Technology.
Should you have any recommendations or questions, please don’t hesitate and send us an e-mail using this link
Have a nice day! Qreer.com team

Exposure Qreer.com

Qreer.com has over 55.000 technical recruiters from leading companies all over Europe registered on its European platform with jobs and internships in Engineering, Software, Science & Technology. Register and face the future with your own personal adventure!

Upload your resume or CV

As an applicant or job seeker looking for new career opportunities, you can simply upload your resume and apply to positions at most leading companies all across Europe.

Why use Qreer

Let’s not hesitate and start browsing for international careers in your own competence areas on our European platform. We offer you the chance to browse through over 150 technical specialties. Hey, is your specialty not there, just send us an e-mail here.

Civil Engineering Jobs & Internships

One of the oldest forms of engineering and the backbone of our society is Civil Engineering or Construction / Structural Engineering. You design, construct and maintain bridges, roads or buildings and many more to make our life easier, faster and safer.
Are you looking for a challenging position in Civil engineering? Visit our Civil engineering pages here and you’ll find the job or internship you’re looking for.

Aerospace Engineering Jobs & Internships

Another direction out of the 18 showcased is the field of Aerospace. If you have a technical degree and are looking for an opportunity in Aerospace Science, Astrophysics, Aviation, Space Engineering, Space Technology, Planetary Science, Space Research, Rocket Science or related then you have found the best place to find the right job for you. Browse here for the latest jobs in Aerospace.

Web Development / Software Engineering Jobs & Internships

Software Engineering is just 1 of the 18 technical background that are showcased where specific jobs in for example web development all across Europe can be found with just 2 clicks. This can vary from App development, responsive website development or front-end and back-end jobs listed. You can conveniently search and apply to those matching your skillset and ambition.

Internships in Engineering, Software, Science & Technology

Our European platform allows you to search through the available internships at most leading companies all across Europe. You can select a country (Germany, Netherlands, Belgium, UK, Austria, Switzerland or any of the other European countries), an education level (BSc, MSc or PhD) or specialism and search for a related internship or graduation assignment in these sectors matching your skills or future ambition.

  Lector Circulaire Maakindustrie Job in Rotterdam, Netherlands

  Bij Hogeschool Rotterdam studeren ruim 40.000 studenten en er zijn zo'n 4.000 medewerkers werkzaam. Het opleidingsassortiment bestaat uit een breed aanbod in bijna alle onderwijssectoren.

  Het onderwijs is nauw verweven met de grootstedelijke ontwikkelingen in de regio Rotterdam. In een voortdurende wisselwerking en samenwerking delen wij kennis, kunde en ervaring met het bedrijfsleven, instellingen en overheid.

  Lector Circulaire Maakindustrie Job Description

  Er ligt de komende jaren een enorme duurzaamheidsuitdaging voor de Rotterdamse regio . Rotterdam is daarbij een living lab voor circulaire economie. In 2030 is circulair de maatstaf: dan draait de stad zo veel mogelijk op herbruikbare grondstoffen. Om dat in de toekomst te realiseren, is actieve betrokkenheid van het onderwijs nú cruciaal. Deze uitdaging is breed en divers maar is ook zeker van toepassing op de Rotterdamse Maakindustrie. De Hogeschool Rotterdam is als belangrijke kennispartner op zoek naar lectoren die ons onderwijs en de regio Rotterdam vooruit willen helpen met praktische kennis en onderzoek. Ben jij als gepromoveerde professional thuis in het circulaire gedachtengoed en de maakindustrie? Heb jij concrete ideeën hoe je onderzoek, onderwijs en de praktijk met elkaar verbindt? Dan is een baan als lector wellicht een prachtige kans om hier een nog grotere rol in te spelen.


  Lector Circulaire Maakindustrie


  Hogeschool Rotterdam heeft de Duurzame Havenstad als speerpunt en besteedt daarbinnen specifiek aandacht aan thema’s als klimaatadaptatie, circulaire maakindustrie en digitalisering.  De hogeschool richt zich hierbij vooral op het toepassen van het circulaire gedachtengoed  voor de maakindustrie in de Rotterdamse context. Daarbij wordt nu al ingezet op de biobased materialen en bijvoorbeeld het verwaarden van de groenstromen.

  De bestaande lectoraten willen we nu versterken en vooral ook verder inzetten op het voorkomen van (andere) reststromen door in het ontwerpproces al uit te gaan van circulariteit en het daarop aansluitende onderhoud en eventuele recycling en herfabricage.

  Wat ga je doen?
  Voor ons onderwijs en onderzoek in de circulaire maakindustrie zijn wij op zoek naar een lector die de maakindustrie in onze regio kent en de drive heeft om samen met onderzoekers en studenten - voornamelijk vanuit onze engineeringopleidingen - toegepast onderzoek op te zetten, te verbeteren en uit te voeren met de ambitie om de maakindustrie duurzamer en meer circulair vorm te geven.  Als lector weet je aan te sluiten op het bestaande onderwijs en onderzoek dat we in het kader van de circulaire maakindustrie uitvoeren en je hebt daarbij specifiek aandacht voor de aspecten van het voorkomen van reststromen door circulair te ontwerpen en rekening te houden met het aansluitende onderhoud en herfabricage. Je kan enerzijds bij het onderwijs met enthousiasme het circulaire denken en handelen inzichtelijk maken, bijvoorbeeld met uitdagende vragen en voorbeelden. Anderzijds ben je de ambassadeur voor het onderwijs en vertaal je de innovatieve kennis en resultaten van ons toegepaste onderzoek richting de industrie. Onze ideale kandidaat heeft kennis van materialen en de grondstoffenproblematiek. Hij/zij neemt onze externe (MKB-)partners, studenten, docenten en onderzoekers mee in het opzetten, uitvoeren, valideren, opschalen, adapteren en implementeren van onze toegepaste onderzoeken en opgedane kennis.

  Het gaat daarbij zowel om technologische innovaties en modellen die zijn ontwikkeld door studenten van Hogeschool Rotterdam in samenwerking met de praktijk en eindgebruikers, als  om het ontwikkelen van kennis over implementatie van deze innovaties en modellen in het (industriële) maakproces. Vanzelfsprekend moeten de technische innovaties, modellen en implementatie kloppen en de businesscase moet interessant zijn. Als lector heb je je eigen ideeën en ervaringen over op welke manier deze stappen het beste vorm kunnen worden geven. Tevens heb je of ben je in staat om relevante verbindingen aan te gaan.

  De rol van een lector laat zich daarnaast beschrijven in de volgende taken:
   

  • Het bevorderen van deskundigheid en expertise van de stakeholders in de circulaire maakindustrie
  • De lector is een autoriteit en ambassadeur op zijn vakgebied en weet dat ook over het voetlicht te brengen. Tegelijk is het ook een verbinder naar andere vakgebieden en is in staat leiding te geven aan transdisciplinair onderwijs en onderzoek.
  • Het initiëren en acquireren van praktijkgericht onderzoek in samenwerking met relevante consortia
  • Betrokken zijn bij onderwijsontwikkeling, praktijkopdrachten en afstudeerprojecten gerelateerd aan de doelstelling van de lectoraatsopdracht
  • Het stimuleren van het professionaliseren van docenten en studenten
  • Het inbedden van in onderzoek ontwikkelde kennis in programma’s van de opleidingen
  • Het opbouwen en onderhouden van netwerken met de (circulaire) maakindustrie in de regio en kennispartners die daaraan verbonden zijn.
  • Idealiter kun je de werkzaamheden bij ons als lector combineren met werkzaamheden bij je huidige werkgever of als zelfstandig ondernemer. De inzichten die opgedaan worden binnen het lectoraat zijn op die manier makkelijker te delen met als doel dat er een win-win situatie ontstaat voor meerdere partijen.

  Wat bieden we jou?
  • Contract voor 2,5 dagen in de week met een bepaalde tijd (6 jaar) waarbinnen het onderzoek moet plaatsvinden
  • Afhankelijk van ervaring tussen de € 5.797,43 en maximaal € 7.485,19 bruto per maand
  • Een zelfstandige en dynamische functie, waarbij je een belangrijke rol kunt spelen bij het verbeteren van de duurzaamheid van de Rotterdamse haven
  • Een werkplek waar je samen met studenten, docenten, onderzoekers en bedrijfsleven maatschappelijke relevante innovaties creëert en toepast
  • Aantrekkelijke pensioenregeling via ABP
  Bij Hogeschool Rotterdam is iedereen welkom. We zien talent als basis, en diversiteit als kracht. Een inclusieve werkomgeving is voor ons een voorwaarde om een goede leeromgeving voor onze studenten te creëren. Diverse teams presteren beter. Wij vinden herkenbare diversiteit in de samenstelling van onze teams belangrijk. We houden hier dan ook rekening mee tijdens de selectieprocedure.

  Het team en de werkplek
  De opleidingen waar je de meeste connectie mee hebt zijn gevestigd op het Academieplein en daar zijn ook een aantal specifieke labs en werkplaatsen gevestigd. Veel van de (multidisciplinaire) werkplaatsen, labs en testfaciliteiten zul je echter treffen op onze satellietlocaties zoals de RDM Campus en BlueCity. De RDM Campus ligt midden in haven van Rotterdam. Een plek die innovatie en techniek ademt en waar al meer dan 10 jaar met praktijkgericht onderzoek en innovatie wordt gewerkt aan een slimme en duurzame haven en stad. Dit is dan ook de plek waar veel samenwerking plaatsvindt met (Rotterdamse) partners en de verschillende instituten van de hogeschool op het snijvlak van techniek en economie.  Sinds 2020 werkt Hogeschool Rotterdam ook samen met BlueCity; een landingsplek voor duurzame ondernemers in een iconisch Rotterdamse setting. BlueCity is voor de hogeschool een satellietlocatie, waar onderwijs, onderzoek en ondernemers elkaar structureel vinden specifiek op het gebied van circulariteit. Als lector kan je werkplek in de stad dus per dag verschillen!

  In jouw rol ga je daarnaast nauw samenwerken met de lector Circulaire economie  (dr. Koen Dittrich). Zijn onderzoek richt zich op de grondstofketens en het ontwikkelen van duurzame samenwerkings- en waardemodellen voor het verwaarden van bijvoorbeeld biomassa en andere reststromen ten behoeve van MKB-bedrijven in de voedingsindustrie en de maakindustrie. Daarnaast is er een directe connectie met onze onderzoeksgroep (olv dr. Barbara Schrameijer) op het terrein van het verwaarden van groenstromen. Met het lectoraat Circulaire maakindustrie dat daaraan wordt gekoppeld willen we vooral een extra brug slaan om ook het circulair ontwerpen en de implicaties voor onderhoud en (her-) fabricage te vertalen naar de dagelijkse praktijk van onze externe (MKB-) partners. Onze ideale kandidaat gaat onze studenten, docenten en onderzoekers meenemen in het opzetten, uitvoeren, valideren, opschalen, adapteren en implementeren van onze toegepaste onderzoeken en opgedane kennis bij deze partners.

  Lector Circulaire Maakindustrie Job Requirements


  Ben jij wie we zoeken?
  We zoeken een persoon die:

  • Een ontwerp- en of technische opleiding heeft genoten.
  • Gepromoveerd is.
  • Aantoonbare ervaring heeft met de maakindustrie en de daaraan gerelateerde circulaire vraagstukken.
  • Grote innovatie- en praktijkgerichte onderzoeksprojecten heeft verworven en uitgevoerd op het terrein van de geschetste onderzoeksopdracht.
  • Over goede communicatieve en sociale vaardigheden beschikt.
  • Een relevant netwerk heeft passend bij de onderzoeksopdracht.
  • Aantoonbare ervaring met acquisitie.
  • Concrete ideeën heeft hoe onderwijs, onderzoek en praktijk te verbinden binnen het onderwerp van het lectoraat.
  Kortom, een verbindende en zelfsturende onderzoeker die vanuit zijn huidige werk of bedrijf parttime zou willen bijdrage aan ons onderwijs. Het is wenselijk dat je ernaast nog werkt bij een relevante werkgever of binnen een eigen onderneming die opereert in een voor het lectoraat relevant werkgebied.

  Hogeschool Rotterdam als werkgever
  Als jij durft te kiezen voor een baan in het hoger onderwijs hebben wij de ideale werkplek voor je. Wij zijn de tweede hogeschool van Nederland en blijven de komende jaren flink verder groeien. Niet alleen in omvang We willen meetbaar de beste hogeschool van de Randstad zijn. Daarvoor hebben we mensen nodig zoals jij.

  Interesse?
  Is dit precies de baan die je zoekt of komt die in de buurt? Dan zijn wij op zoek naar jou. Let wel, het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor het in dienst treden bij Hogeschool Rotterdam.

  Vragen? Jean-Paul Weber is de recruiter voor de functie en bereikbaar op 0611330645 of via [email protected].

  Procedure
  Geïnteresseerd kandidaten willen we graag vragen om rekening te houden met de volgende data:
  • Zondag 9 mei sluitingsdatum vacature.
  • Dinsdag 11 mei tussen 15.00 uur en 17.00 uur (eerste gesprek)
  • Dinsdag 25 mei om 16.00 uur tot 18.00 uur (tweede gesprek)
  De selectiecommissie heeft deze tijdstippen in haar agenda vrijgehouden voor geschikte kandidaten.

  Is dit jouw droombaan?
  Reageer snel of beter nog: nu meteen. Solliciteren kan alleen via de sollicitatiepagina onze eigen website.

  Lector Circulaire Maakindustrie Application Information

  Please apply with your CV and cover letter by the 'apply' button below

  Remember - you found this opportunity on Qreer.com

  Lector Circulaire Maakindustrie Summary

  Education Backgrounds: Business Engineering
  Environmental Engineering
  Mechanical Engineering
  Specialties: Biosystems
  Design Engineering
  Energy (renewable)
  Management
  Manufacturing
  Education Level: Postgraduate (Masters)
  Doctorate (PH.D)
  Experience: 10 - 15 years
  2 - 5 years
  5 - 10 Years
  Languages spoken: Dutch
  Job Location: Rotterdam, Netherlands

  To apply for this position you will be taken to the recruiter's website. Please click Next below to continue.

  Next

  Hogeschool Rotterdam

  Rotterdam, Netherlands
  HR Department
  010 794 9494
  View Company Profile More Jobs with

  Type: Job

  Deadline: 29th June 2021

  Job reference (ID): 18983

  Save This job is saved