Qreer.com

Welcome to Qreer

Hi there,
Welcome to our European job board Qreer.com. The best place to find jobs and internships all across Europe in the broad fields of Engineering, Software, Science and Technology.
Should you have any recommendations or questions, please don’t hesitate and send us an e-mail using this link
Have a nice day! Qreer.com team

Exposure Qreer.com

Qreer.com has over 55.000 technical recruiters from leading companies all over Europe registered on its European platform with jobs and internships in Engineering, Software, Science & Technology. Register and face the future with your own personal adventure!

Upload your resume or CV

As an applicant or job seeker looking for new career opportunities, you can simply upload your resume and apply to positions at most leading companies all across Europe.

Why use Qreer

Let’s not hesitate and start browsing for international careers in your own competence areas on our European platform. We offer you the chance to browse through over 150 technical specialties. Hey, is your specialty not there, just send us an e-mail here.

Civil Engineering Jobs & Internships

One of the oldest forms of engineering and the backbone of our society is Civil Engineering or Construction / Structural Engineering. You design, construct and maintain bridges, roads or buildings and many more to make our life easier, faster and safer.
Are you looking for a challenging position in Civil engineering? Visit our Civil engineering pages here and you’ll find the job or internship you’re looking for.

Aerospace Engineering Jobs & Internships

Another direction out of the 18 showcased is the field of Aerospace. If you have a technical degree and are looking for an opportunity in Aerospace Science, Astrophysics, Aviation, Space Engineering, Space Technology, Planetary Science, Space Research, Rocket Science or related then you have found the best place to find the right job for you. Browse here for the latest jobs in Aerospace.

Web Development / Software Engineering Jobs & Internships

Software Engineering is just 1 of the 18 technical background that are showcased where specific jobs in for example web development all across Europe can be found with just 2 clicks. This can vary from App development, responsive website development or front-end and back-end jobs listed. You can conveniently search and apply to those matching your skillset and ambition.

Internships in Engineering, Software, Science & Technology

Our European platform allows you to search through the available internships at most leading companies all across Europe. You can select a country (Germany, Netherlands, Belgium, UK, Austria, Switzerland or any of the other European countries), an education level (BSc, MSc or PhD) or specialism and search for a related internship or graduation assignment in these sectors matching your skills or future ambition.

  Research Engineer Computer Vision & Machine Learning Job in Lommel, Belgium

  Over Flanders Make

  Naar een digitaal getransformeerde, duurzame en concurrerende industrie

  Flanders Make is een snelgroeiend onderzoekscentrum dat bedrijven uit verschillende sectoren ondersteunt bij hun duurzame innovatietrajecten. Vanuit onze vestigingen in Lommel, Leuven, Kortrijk en Sint-Truiden en labo’s bij de 5 Vlaamse Universiteiten stimuleren we open innovatie door middel van excellent onderzoek.

  Door onze unieke positie als brug tussen bedrijfsleven en onderzoek combineren onze teams vakkundigheid op applicatie- en systeemniveau met technologische en wetenschappelijke kennis. Academische partners en meer dan 150 bedrijven maken deel uit van het innovatieve circulaire ecosysteem van Flanders Make.

  Onze strategie gebaseerd op industriële noden en langetermijntrends verzekert een nauwe aansluiting bij de industrie en haar uitdagingen. Met ons geprogrammeerd onderzoek creëren we impact in bedrijven.

  Duurzaamheid, klimaat en werkbaar werk hebben een hoge prioriteit in ons onderzoek. We willen bedrijven helpen bij de ontwikkeling van duurzame, groene, slimme en geconnecteerde producten en productiesystemen, met bijzondere aandacht voor de mens en zijn interactie met machines.

  Getuigenissen

  "Bij onderzoek heb je de tijd en de mogelijkheid om je projectteam met hun ideeën te laten spelen. Samen kunnen jullie zoeken naar wat zou kunnen werken. Ik werkte vroeger als technisch expert, en dan ga je steeds dieper op de inhoud in. Nu, als projectmanager, ben ik altijd bezig met meerdere dingen tegelijk. Die variatie is verfrissend, daar hou ik echt van." (Diana, Technisch Projectmanager @ Flanders Make sinds 2019)
  https://www.flandersmake.be/nl/jobs/werken-bij-flanders-make/getuigenis-diana

  Onze infrastructuur
  In onze labo’s staan vele nieuwe prototype machines en worden er maandelijks nieuwe opgebouwd. Hiermee tonen we aan bedrijven wat de technologie van de toekomst is.

  https://www.flandersmake.be/nl/testen-validatie/productie-optimalisatie
  https://www.flandersmake.be/nl/testen-validatie/product-validatie

  About Flanders Make
  Towards a digitally transformed, sustainable and competitive industry

  Flanders Make is a fast-growing research centre that performs research to support companies from various sectors in their sustainable innovation processes. From our establishments in Lommel, Leuven, Kortrijk and Sint-Truiden and labs within the 5 Flemish universities, we stimulate open innovation through excellent research.

  Because of our unique position as a bridge between industry and research, our teams combine application and system proficiency with technological and scientific knowledge. Academic partners and more than 150 companies are part of the innovative circular ecosystem of Flanders Make.

  Our strategy based on industrial needs and long-term trends ensures a close link with the industry and its challenges. With our programmed research, we create impact in companies.

  Sustainability, climate and workability have a high priority in our research. We want to help companies in developing sustainable, green, smart and connected products and production systems, with a special focus on people and their interaction with machines.

  Testimonials

  “In research, you have the time and the opportunity to let your project team play with their ideas. Together you can search for what might work. I used to work as a technical expert, but then you go deeper and deeper into the content. Now, as a technical project manager, I am busy with several things at the same time. That variety is refreshing, I really like that.” (Diana, Technical project manager since 2019 @ Flanders Make)
  https://www.flandersmake.be/en/jobs/working-at-flanders-make/testimonial-diana

  Our infrastructure
  Our labs feature many new prototype machines and new ones are being built every month. We use them to demonstrate the technology of the future to companies.
  https://www.flandersmake.be/nl/testen-validatie/productie-optimalisatie
  https://www.flandersmake.be/nl/testen-validatie/product-validatie

  Research Engineer Computer Vision & Machine Learning Job Description


  From vision systems design over machine learning to deep learning, you make vision systems smarter using innovative computer vision techniques.
   
  For a variety of real industry cases, we want to increase the intelligence and the efficiency of camera/product/production systems, for instance: working with autonomous vehicles and self-guided robot applications, product quality inspection, sensor fusion…
   
  Function
   
  You will:
  -       Work together in a research team with experts in control, sensing and mechanical design;
  -       Take the lead in adding vision capabilities to multidisciplinary mechatronic systems;
  -       With your background in computer vision and image processing algorithms, you will:
  ·        Study, design and implement computer vision algorithms (Python, C++, Matlab);
  ·        Engineer feature extraction methods and decision systems, both rule- and machine learning based;
  ·        Train and deploy classifiers and strengthen the system with deep learning algorithms; 
  ·        Use leading computer vision libraries (OpenCV, dlib, ImageJ/Fiji, Halcon);
  ·        Choose the right optics, lenses, illumination, imaging sensors and computing platforms for the challenge;
  -       Perform camera calibration and implement stereo/3D imaging architectures;
  -       Prepare functional prototypes and demonstrators.
   

  Research Engineer Computer Vision & Machine Learning Job Requirements


  Profile
   
  You have:
  -       A Master or PhD in computer vision or another relevant domain (Electronic/Mechanical Engineering, Computer Science/Information Technology, Robotics, Mathematics or Physics…);
  -       Preferably 5 years of experience in research or industry;
  -       Experience in designing computer vision algorithms;
  -       Familiarity with leading computer vision libraries (OpenCV, dlib, ImageJ/Fiji);
  -       A thorough understanding of machine learning methods and associated software libraries (scikit-learn, pandas, numpy, scipy, weka, Keras, Tensorflow);
  -       A keen interest in designing and implementing computer vision set-ups (cameras, imaging sensors and technologies, system-on-chip and other computing platforms).
   
  You are:
  -       Open-source software minded, have a good familiarity with Linux systems;
  -       Passionate about research and new technologies;
  -       Result-oriented, responsible, self-directing;
  -       Open-minded;
  -       Pro-active and taking initiative;
  -       Eager to learn.
   

  Research Engineer Computer Vision & Machine Learning Application Information

  Please apply with your CV and cover letter by the 'apply' button below

  Remember - you found this opportunity on Qreer.com

  Research Engineer Computer Vision & Machine Learning Summary

  Education Backgrounds: Electrical Engineering
  Mathematics
  Mechanical Engineering
  Specialties: Artificial Inteligence
  Robotics
  Education Level: Postgraduate (Masters)
  Doctorate (PH.D)
  Experience: 2 - 5 years
  Languages spoken: English
  Job Location: Lommel, Belgium
  Keywords: ROBOT – MACHINE LEARNING – SCIKIT – OPEN CV – TENSORFLOW – LIDAR – ADAS – COMPUTER VISION – OBJECT RECOGNITION – COLLISION AVOIDANCE – DRONE – LEARNING CONTROL

  Apply

  Flanders Make

  Lommel, Belgium
  HR Department
  +32 11 79 05 90
  View Company Profile More Jobs with

  Type: Job

  Deadline: 4th March 2023

  Job reference (ID): 19281

  Save This job is saved